مشاهده پست

یک شنبه 28 آذر 1400-11:59

تحلیل بنیادی پکرمان

بر اساس مفروضات مذکور در مطلب، پکرمان توانایی کسب سودآوری 315 تومان به‌ازای هر سهم را دارد. بنابراین با توجه به قیمت 2,014 تومانی، سهم نسبت قیمت به سود 6/4 دارد.


گروه صنعتی بارز در تیر ماه 1363 به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه آن در کیلومتر 25 جاده کرمان – جوپار واقع شده است. بهره برداری از کارخانجات شرکت در خصوص انواع تایر، تیوب و نوار با ظرفیت 25،500 تن در فروردین 1373 آغاز گردیده است. لیکن به علت پایین بودن حجم تولید در نیمه اول سال 1373 و عدم کسب درآمد قابل توجه، پنج ماهه اول سال مذکور بهره برداری آزمایشی تلقی شده و بهره برداری واقعی از شهریور 1373 منظور شده است. 

 

سهامداران

 

سرمایه

 

ظرفیت تولید و فروش