مشاهده پست

سه شنبه 4 تیر 1398-5:50

نگاهی بر رالی اونس طلای جهانی

صعود طلای جهانی به نزدیکی سقف شش سال اخیر


صعود اونس طلای جهانی به قله شش ساله گذشته تحت تاثیر افزایش های ریسک های سیاسی و اقتصادی را شاهد هستیم  
 از مهم ترین دلایل آن می توان به :
 -  آغاز جنگ تجاری میان آمریکا و چین  وتشدید آن
-تغییر سیاست های پولی توسط بانک مرکزی آمریکا به سمت قطع افزایش نرخ های بهره 
- تنش در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس پیرامون ایران وآمریکا 
-   بلند شدن صدای رکود اقتصادی  در جهان اونس طلای جهانی  پس از شکستن حبس قیمتی  خود در چندین سال گذشته  در مسیر صعودی گام برداشته است 
مقاومت 1432 در کوتاه مدت 
 ومقاومت های 1530 
 ومقاومت مهم وکلیدی 1790 دلار را در شکل می بینیم 

به نظر می رسد بانزدیک شدن به پایان دوره اول 4 ساله ریاست جمهوری اقای ترامپ برای دوره دوم باید منتظر اتفاقات جدید و غیر منتظره ای باشیم 
 احتمال تشدید رکود اقتصادی و روحیه جنگ طلبانه جمهوری خواهان در دورهای دوم ریاست جمهوری درکانون توجه خواهد بود

2

به اشتراک بگذارید :

سایر بخش ها : گزارش خالص ارزش دارایی شرکت ها - مبین پیش بینی بازار مبین