ایجاد پست جدید فید خبری گروه گزارش خالص ارزش دارایی شرکت ها - مبین
گزارش خالص ارزش دارایی شرکت ها - مبین
عنوان پست نویسنده تاریخ
#تحلیل_ارزندگی_شرکت_های_سرمایه_گذاری کارشناس مبین‌سرمایه شنبه 19 تیر 1400-14:1
گزارش خالص ارزش دارایی های تاپیکو کارشناس مبین‌سرمایه یک شنبه 13 تیر 1400-9:34
تحلیل_ارزندگی_شرکت_های_سرمایه_گذاری شرکت سرمایه گذاری وپترو کارشناس مبین‌سرمایه شنبه 1 خرداد 1400-9:19
#تحلیل_ارزندگی_شرکت_های_سرمایه_گذاری سید ابراهیم حسینی حاجی حسن سه شنبه 31 فروردین 1400-13:8
بررسی ارزش خالص دارایی‌های وتوکا حسین پارسائیان یک شنبه 7 دی 1399-9:21
براورد خالص ارزش دارایی سرمایه گذاری صدر تامین محسن زعفرانی یک شنبه 18 آبان 1399-6:58
گزارش خالص ارزش دارایی های پترول رضا صادقی سه شنبه 19 فروردین 1399-14:21
براورد خالص ارزش دارایی های پترول رضا صادقی سه شنبه 19 فروردین 1399-10:29
مقایسه خالص ارزش دارایی های چهار سهم سیدکو، پارسان،دسبحا و وسپه مجید ششمانی چهار شنبه 21 اسفند 1398-5:7
مقایسه هلدینگ های معدنی مجید ششمانی یک شنبه 15 دی 1398-8:49
بررسی گزارش شش ماهه تیپیکو رضا صادقی یک شنبه 1 دی 1398-8:43
گزارش خالص ارزش دارایی ها 3 آذر 98 محمدرضا قاسمی یک شنبه 3 آذر 1398-7:21
گزارش خالص ارزش دارایی ها 13 آبان 98 محمدرضا قاسمی دو شنبه 13 آبان 1398-14:20
گزارش خالص ارزش دارایی ها 10 مهر 98 محمدرضا قاسمی چهار شنبه 10 مهر 1398-13:49
بیشتر