ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
تحلیل تکنیکال مبین
عنوان پست نویسنده تاریخ
بررسی نمودار بجهرم امین مزرعه شنبه 6 دی 1399-10:42
بررسی نمودار نوری و نقطه کم ریسک جهت خرید امین مزرعه چهار شنبه 3 دی 1399-7:2
انتظارات نمودار ذوب پس از فتح یک سقف امین مزرعه یک شنبه 30 آذر 1399-6:48
بررسی نمودار آریان امین مزرعه شنبه 29 آذر 1399-9:10
بررسی نمودار ثشاهد د رتایم روزانه امین مزرعه چهار شنبه 19 آذر 1399-4:53
بررسی نمودار وتوسم در کوتاه مدت امین مزرعه دو شنبه 17 آذر 1399-4:31
انتظارارات نمودار لسرما امین مزرعه چهار شنبه 12 آذر 1399-4:45
بررسی نمودار بانک دی امین مزرعه سه شنبه 11 آذر 1399-7:14
بررسی نمودار تاصیکو در تایم روزانه امین مزرعه یک شنبه 9 آذر 1399-6:28
محدوده مهم برای شاخص امین مزرعه شنبه 1 آذر 1399-10:25
هدف های مورد انتظار ذوب امین مزرعه شنبه 1 آذر 1399-7:38
نشانه هایی از پایان اصلاح تپکو امین مزرعه یک شنبه 31 فروردین 1399-4:30
اهداف مورد انتظار دماوند امین مزرعه سه شنبه 19 فروردین 1399-14:39
اهداف مورد انتظار ستران از نظر کلاسیک امین مزرعه سه شنبه 19 فروردین 1399-5:32
بیشتر