ایجاد پست جدید فید خبری گروه دیده بان بازار مبین
دیده بان بازار مبین
عنوان پست نویسنده تاریخ
گزارش بازار کارشناس مبین‌سرمایه شنبه 19 تیر 1400-13:58
گزارش بازار 15 تیر ماه کارشناس مبین‌سرمایه سه شنبه 15 تیر 1400-14:0
گزارش بازار کارشناس مبین‌سرمایه شنبه 12 تیر 1400-13:39
گزارش هفتگی کارشناس مبین‌سرمایه شنبه 29 خرداد 1400-12:14
گزارش بازار کارشناس مبین‌سرمایه شنبه 22 خرداد 1400-13:59
بررسی ارزش معاملات خرد ، بررسی ورود و خروج پول به صندوق های با درآمد ثابت کارشناس مبین‌سرمایه شنبه 25 اردیبهشت 1400-8:1
گزارش بازار کارشناس مبین‌سرمایه سه شنبه 7 اردیبهشت 1400-13:36
گزارش بازار سید ابراهیم حسینی حاجی حسن یک شنبه 5 اردیبهشت 1400-13:51
گزارش _بازار 31 فروردین 99 سید ابراهیم حسینی حاجی حسن سه شنبه 31 فروردین 1400-13:57
گزارش نمادهای با بیشترین بازدهی از ابتدای سال جاری سید ابراهیم حسینی حاجی حسن سه شنبه 31 فروردین 1400-10:15
گزارش بازار سید ابراهیم حسینی حاجی حسن چهار شنبه 15 بهمن 1399-13:47
فیلتر نویسی و گزارش بازار سید ابراهیم حسینی حاجی حسن چهار شنبه 3 دی 1399-9:52
فیلتر نویسی و گزارش بازار سید ابراهیم حسینی حاجی حسن دو شنبه 1 دی 1399-10:50
گزارش بازار 24 آذر سید ابراهیم حسینی حاجی حسن دو شنبه 24 آذر 1399-10:41
بیشتر