ایجاد پست جدید فید خبری گروه بنیادی
بنیادی
عنوان پست نویسنده تاریخ
عملکرد دوده سازان در بورس کالا کارشناس ارشد مبین سرمایه سه شنبه 31 خرداد 1401-14:36
گزارش تحلیل تولید ژلاتین کپسول ایران کارشناس ارشد مبین سرمایه سه شنبه 31 خرداد 1401-13:59
تحلیل بنیادی و تکنیکال دکیمی کارشناس ارشد مبین سرمایه چهار شنبه 24 فروردین 1401-9:34
تحلیل بنیادی پترول کارشناس ارشد مبین سرمایه چهار شنبه 20 بهمن 1400-8:41
تحلیل بنیادی و تکنیکال شصدف کارشناس ارشد مبین‌سرمایه یک شنبه 19 دی 1400-14:58
تحلیل بنیادی فایرا کارشناس ارشد مبین‌سرمایه یک شنبه 12 دی 1400-15:25
تحلیل بنیادی دتولید کارشناس ارشد مبین‌سرمایه چهار شنبه 8 دی 1400-10:0
تحلیل بنیادی و تکنیکال کرازی کارشناس ارشد مبین‌سرمایه یک شنبه 5 دی 1400-11:33
تحلیل بنیادی شوینده کارشناس ارشد مبین‌سرمایه یک شنبه 5 دی 1400-10:38
تحلیل بنیادی پکرمان کارشناس ارشد مبین‌سرمایه یک شنبه 28 آذر 1400-11:59
تحلیل بنیادی غاذر کارشناس ارشد مبین‌سرمایه شنبه 27 آذر 1400-12:37
تحلیل بنیادی کمنگنز کارشناس ارشد مبین‌سرمایه شنبه 27 آذر 1400-11:54
تحلیل بنیادی فسپا کارشناس ارشد مبین‌سرمایه چهار شنبه 17 آذر 1400-9:29
تحلیل بنیادی سصوفی کارشناس ارشد مبین‌سرمایه شنبه 13 آذر 1400-10:13
بیشتر