لیست برنامه کلاسهای آموزشی

1401/03/03 - سه‌شنبه - 14 الی 16
کارگاه آموزشی آشنایی با قراردادهای آتی در بازار مشتقه (پیشرفته)
تعداد ساعات کلاس: 2
تاریخ شروع ثبت نام: دو شنبه 26 اردیبهشت 1401
ظرفیت باقی مانده: 56
1401/02/27 - سه‌شنبه - 17 الی 19
کارگاه آموزشی صنعت فولاد و پارامترهای تاثیر گذار بر آن
تعداد ساعات کلاس: 2
تاریخ شروع ثبت نام: یک شنبه 25 اردیبهشت 1401
ظرفیت باقی مانده: 46
بیشتر