لیست برنامه کلاسهای آموزشی

1400/09/16 - سه‌شنبه - 14 الی 16
کارگاه آموزشی نحوه تاثیرپذیری بازار سرمایه از لایحه بودجه
تعداد ساعات کلاس: 2
تاریخ شروع ثبت نام: دو شنبه 15 آذر 1400
ظرفیت باقی مانده: 56
بیشتر