درخواست تغییر ناظر

با ثبت درخواست تغییر کارگزار ناظر می توانید سهام خود را از سایر کارگزاری ها به مبین سرمایه بدون نیاز به فروش، انتقال دهید.

همچنین اگر برگه سهامی را از قبل به صورت فیزیکی در دست دارید می توانید آن را به پرتفوی بورسی خود اضافه نمایید.

توجه : در صورت "بدهکار بودن" در کارگزار مبدأ تغییر ناظر انجام نمی پذیرد.

برای مشاهده تمامی سهام تحت مالکیت خود و دریافت برگه سهام این دارایی ها می توانید به " درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه " مراجعه نمایید. (آموزش ویدئویی)

لیست درخواست ها

ردیف نام سهم وضعیت تاریخ ثبت درخواست
گواهی سهم

ثبت درخواست

آخرین گواهی سهم

* گواهی سهام تنها برای اسناد خزانه اسلامی و یا برگه سهامی که توسط خود ناشر (و نه شرکت سپرده گذاری) منتشر گردیده، الزامی می باشد.